สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.450
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ปิยะทวี อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ 03/10/2561
วันที่หมดอายุ 02/10/2562
ที่อยู่ 1385 หมู่ที่ 3 ซอยด่านสำโรง 38/1
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2380-4036
โทรสาร 0-2380-4036
E-Mail contact@piyataweeinspector.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร