สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.450
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ปิยะทวี อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2560
วันที่หมดอายุ :02/10/2561
ที่อยู่ :1385 หมู่ที่ 3 ซอยด่านสำโรง 38/1
:ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10270
โทรศัพท์ :0-2380-4036
โทรสาร :0-2380-4036
E-Mail :contact@piyataweeinspector.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร