สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.449
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เจ.อาร์.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2561
วันที่หมดอายุ :09/09/2562
ที่อยู่ :550/64 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ ถนนสุทธิสาร
:แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10320
โทรศัพท์ :0-2276-8556,08-15597259
โทรสาร :0-2693-0902
E-Mail :apiratj@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร