สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.449
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เจ.อาร์.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ 10/09/2561
วันที่หมดอายุ 09/09/2562
ที่อยู่ 550/64 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ ถนนสุทธิสาร
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10320
โทรศัพท์ 0-2276-8556,08-15597259
โทรสาร 0-2693-0902
E-Mail apiratj@yahoo.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 21/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร