สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.46
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ พลัส คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2556
วันที่หมดอายุ :30/11/2557
ที่อยู่ :เลขที่ 135/47 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้น 16 (ห้อง 16 เอ) ซ.นาทอง
:ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2689-5260
โทรสาร :0-2689-5265
E-Mail :aplus@loxinfo.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/09/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร