สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.448
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :08/12/2554
วันที่หมดอายุ :07/12/2555
ที่อยู่ :313/72 ถ.ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3
:แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10520
โทรศัพท์ :0-2372-7381
โทรสาร :0-2372-7381
E-Mail :bestenergyservice@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/12/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร