สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.445
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2561
วันที่หมดอายุ :09/09/2562
ที่อยู่ :34/671 หมู่บ้านยิ่งรวย (ซอย 5) ถนนเลียบคลองประปา
:ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :0-2575-2740
โทรสาร :0-2575-2741
E-Mail :jlp@jlp.co.th
Website : www.jlp.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร