สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.445
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ 10/09/2561
วันที่หมดอายุ 09/09/2562
ที่อยู่ 34/671 หมู่บ้านยิ่งรวย (ซอย 5) ถนนเลียบคลองประปา
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 0-2575-2740
โทรสาร 0-2575-2741
E-Mail jlp@jlp.co.th
Website www.jlp.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร