สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.443
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพรซีด เอ็นจิเนียริ่ง
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2554
วันที่หมดอายุ :09/09/2555
ที่อยู่ :125/122 หมู่ 3
:ต.ไทรม้า อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2921-6924
โทรสาร :0-2921-8188
E-Mail :proceed.eng@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/08/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร