สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.442
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เพอรี่ อินฟรา จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2555
วันที่หมดอายุ :09/09/2556
ที่อยู่ :1126/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
:แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2650-3410-1
โทรสาร :0-2650-3413
E-Mail :danaisak.p@poyry.com
Website : www.poyry.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :11
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/07/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร