สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.442
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เพอรี่ อินฟรา จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ 10/09/2555
วันที่หมดอายุ 09/09/2556
ที่อยู่ 1126/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 0-2650-3410-1
โทรสาร 0-2650-3413
E-Mail danaisak.p@poyry.com
Website www.poyry.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 11
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 26/07/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร