สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.441
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2556
วันที่หมดอายุ :09/09/2557
ที่อยู่ :151 อาคารทีม ชั้น 7 ถ.นวลจันทร์
:แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2509-9081-2
โทรสาร :0-2509-9083
E-Mail :sqstaff@sq.co.th
Website : www.sq.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/07/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร