สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.441
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ 10/09/2556
วันที่หมดอายุ 09/09/2557
ที่อยู่ 151 อาคารทีม ชั้น 7 ถ.นวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2509-9081-2
โทรสาร 0-2509-9083
E-Mail sqstaff@sq.co.th
Website www.sq.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 16/07/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร