สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.440
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ดีเอสพีเอ็ม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2561
วันที่หมดอายุ :09/09/2562
ที่อยู่ :29 ซอยลาดพร้าววังหิน 62 ถนนลาดพร้าววังหิน
:แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2942-2919
โทรสาร :0-2942-2918
E-Mail :dspm@dspm.co.th
Website : www.dspm.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร