สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.45
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท รีซอสส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2559
วันที่หมดอายุ :30/11/2560
ที่อยู่ :1518/7 ถนนประชาราษฎร์ 1
:แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10800
โทรศัพท์ :0-2586-0948
โทรสาร :0-2586-0948
E-Mail :rec_recconsult@hotmail.com
Website : recconsult.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/10/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร