สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.439
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ชัยรัตน์ แอนด์ ซัน เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2556
วันที่หมดอายุ :09/09/2557
ที่อยู่ :3/38 ลุมพินีเพลส พระราม 8 ถ.อรุณอัมรินทร์
:แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10700
โทรศัพท์ :08-1482-2819 , 0-2802-8767
โทรสาร :0-2802-8767
E-Mail :chairat_engineering@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/08/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร