สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.438
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคารนนทบุรี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/01/2559
วันที่หมดอายุ :11/01/2560
ที่อยู่ :51/19/1 ซ.ติวานนท์23 ถ.ติวานนท์
:หมู่ 8 ต.บางกระสอ อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2950-1633-4
โทรสาร :0-2950-1626
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/12/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร