สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.437
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เคอีซีตรวจสอบอาคาร จำกัด (เลิกกิจการ)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2551
วันที่หมดอายุ :09/09/2552
ที่อยู่ :136 ซ.อินทามระ 18 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
:แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2691-9322-9
โทรสาร :0-2691-8366-7
E-Mail :gekec@yahoo.com
Website : www.kecconsult.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/08/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร