สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.436
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เบสิคอินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2552
วันที่หมดอายุ :09/09/2553
ที่อยู่ :549 ซ.9 ถ.เถลิงพล
:หมู่ 10 ต.สุรนารี อ.เมือง
จังหวัด :นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :30000
โทรศัพท์ :044-298-355 , 08-1966-2315
โทรสาร :044-298355
E-Mail :basicinspector@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/08/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร