สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.435
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอส.ที.ออดิเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2561
วันที่หมดอายุ :09/09/2562
ที่อยู่ :33/63 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา
:แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :02-3200234-5
โทรสาร :02-320-7555
E-Mail :LK-S.T.auditor@hotmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร