สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.434
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาซีเทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2557
วันที่หมดอายุ :09/09/2558
ที่อยู่ :281 ซ.พานิชอนันต์ ถ.สุขุมวิท 71
:แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2713-3888
โทรสาร :0-2713-3889
E-Mail :seatec@seatec.co.th
Website : www.seatecgroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/09/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร