สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.432
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท นนกรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2561
วันที่หมดอายุ :09/09/2562
ที่อยู่ :13 ซอยเพชรเกษม 36 แยก 1 ถนนเพชรเกษม
:แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :0-2868-5967
โทรสาร :0-2467-1298
E-Mail :non_group@hotmail.com
Website : www.nongroup-engineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร