สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.431
ชื่อนิติบุคคล บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ 10/09/2561
วันที่หมดอายุ 09/09/2562
ที่อยู่ 429/6 หมู่บ้าน พรีเมี่ยมเพลส 9 ถนนสุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 02-939-9298-9
โทรสาร 02-525-9594
E-Mail Samart_SEC@yahoo.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 9
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร