สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.431
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2560
วันที่หมดอายุ :09/09/2561
ที่อยู่ :99/137 ซ.ลาดพร้าว 41 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :02-939-9298-9
โทรสาร :02-939-9297
E-Mail :Samart_SEC@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/07/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร