สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.430
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิวดิ้ง ดีซายน์ แอนด์ ออดิทเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2561
วันที่หมดอายุ :09/09/2562
ที่อยู่ :33/9 อาคารบ้านนนทรี ชั้น 3 ถนนจันทน์
:แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2678-7910
โทรสาร :0-2678-7900
E-Mail :buda_thailand@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร