สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.430
ชื่อนิติบุคคล บริษัท บิวดิ้ง ดีซายน์ แอนด์ ออดิทเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ 10/09/2561
วันที่หมดอายุ 09/09/2562
ที่อยู่ 33/9 อาคารบ้านนนทรี ชั้น 3 ถนนจันทน์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 0-2678-7910
โทรสาร 0-2678-7900
E-Mail buda_thailand@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร