สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.428
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นโนเวท จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2554
วันที่หมดอายุ :09/09/2555
ที่อยู่ :55/204 หมู่ 2 ถ.ทางหลวง 331
:ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง
จังหวัด :ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :20150
โทรศัพท์ :038-227198
โทรสาร :038-277197
E-Mail :vutikornk@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/08/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร