สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.427
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2555
วันที่หมดอายุ :09/09/2556
ที่อยู่ :28/6 หมู่7
:ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12150
โทรศัพท์ :02-9944001
โทรสาร :02-9944003
E-Mail :tr_btc@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/11/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร