สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.426
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/09/2550
วันที่เริ่มใช้ :10/09/2551
วันที่หมดอายุ :09/09/2552
ที่อยู่ :9/291 อาคาร ยู เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.รามคำแหง
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2719-8777
โทรสาร :0-2719-8760
E-Mail :
Website : www.ekarat-solar.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/09/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร