สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.425
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วี.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2552
วันที่หมดอายุ :16/08/2553
ที่อยู่ :68/79 ซ.บางใหญ่ซิตี้ ถ.กาญจนาภิเษก
:หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11140
โทรศัพท์ :0-2903-3190-2
โทรสาร :0-2903-3193
E-Mail :admin@vwgroup.co.th
Website : www.vwgroup.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :11
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/07/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร