สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.424
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิวคอน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2551
วันที่หมดอายุ :16/08/2552
ที่อยู่ :1431-1431/1 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท
:หมู่ 2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10270
โทรศัพท์ :0-2749-9336-9
โทรสาร :0-2749-9350
E-Mail :pakorn.b@bewcon.co.th
Website : www.bewcon.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/11/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร