สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.423
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2561
วันที่หมดอายุ :16/08/2562
ที่อยู่ :24/4 ซ.เกษมสันต์ 1 ถ.พระราม 1
:แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10330
โทรศัพท์ :0-2612-4070 , 08-1616-0704
โทรสาร :0-2612-4070
E-Mail :
Website : Performaxteam@gmail.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร