สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.423
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ 17/08/2561
วันที่หมดอายุ 16/08/2562
ที่อยู่ 24/4 ซ.เกษมสันต์ 1 ถ.พระราม 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์ 0-2612-4070 , 08-1616-0704
โทรสาร 0-2612-4070
E-Mail
Website Performaxteam@gmail.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร