สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.43
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซีวิลดีซายน์ แอนด์ อาร์ช จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 33/9 อาคารบ้านนนทรี ชั้น 3 ถนนจันทน์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 0-2678-7901-5
โทรสาร 0-2678-7900
E-Mail info@cdathailand.com
Website www.cdathailand.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 14
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร