สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.43
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซีวิลดีซายน์ แอนด์ อาร์ช จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :33/9 อาคารบ้านนนทรี ชั้น 3 ถนนจันทน์
:แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2678-7901-5
โทรสาร :0-2678-7900
E-Mail :info@cdathailand.com
Website : www.cdathailand.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :13
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร