สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.422
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เบสท์เซฟตี้ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2551
วันที่หมดอายุ :16/08/2552
ที่อยู่ :16/5 ซ.2 ถ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ
:แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2588-2902
โทรสาร :0-2954-2546
E-Mail :somchai@bestsafetycorp.com
Website : www.bestsafetycorp.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/08/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร