สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.421
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2561
วันที่หมดอายุ :16/08/2562
ที่อยู่ :32/182-183 ซอยนวลจันทร์ 12
:แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2946-3008-9
โทรสาร :0-2946-3324
E-Mail :services@constructionaudit.biz
Website : www.constructionaudit.biz
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร