สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.420
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็ม แอนด์ อี ซิสเต็มส์ ดีซายน์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2552
วันที่หมดอายุ :16/08/2553
ที่อยู่ :959/1-3 ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน
:แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2271-4967
โทรสาร :0-2270-0953
E-Mail :mesysdesign@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/08/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร