สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.419
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2558
วันที่หมดอายุ :16/08/2559
ที่อยู่ :1340 ถ.อ่อนนุช
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :08-1528-6974
โทรสาร :0-2732-5939
E-Mail :elparinya@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/08/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร