สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.418
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เซฟตี้ ไซน์ โซลูชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2560
วันที่หมดอายุ :16/08/2561
ที่อยู่ :39/58 ถ.กัลปพฤกษ์
:แขวงบางแค เขตบางแค
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :08-1982-7925
โทรสาร :0-2464-5331
E-Mail :industrial.auditor@gmail.com
Website : safetysignsolution.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/07/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร