สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.417
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ดีส์ อินสเป็กเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2561
วันที่หมดอายุ :16/08/2562
ที่อยู่ :59/337 หมู่ 5
:แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :0-2449-5505 , 08-1867-2514
โทรสาร :0-2449-5505
E-Mail :wandeeraveeya@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร