สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.416
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2557
วันที่หมดอายุ :16/08/2558
ที่อยู่ :27/58 ถ.เลียบคลองสี่ ม.4 ซ.แสงเทียน
:ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12150
โทรศัพท์ :08-7994-4154
โทรสาร :0-2539-1028
E-Mail :weeris2499@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/08/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร