สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.415
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เฟิร์สอินสเปคเตอร์เอ็นจิเนียร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2561
วันที่หมดอายุ :16/08/2562
ที่อยู่ :109 หมู่ที่ 6 ถนนนวมินทร์
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :029477229
โทรสาร :029477229
E-Mail :f_inspector@hotmail.com
Website : www.inspector-gas.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร