สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.414
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อาโดไบซ์ อินสเป๊คเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :08/12/2551
วันที่หมดอายุ :07/12/2552
ที่อยู่ :59/4 ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.สุขสวัสดิ์ หมู่ 4
:แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10140
โทรศัพท์ :0-2873-0139
โทรสาร :0-2873-0140
E-Mail :ce_engineers@yahoo.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/11/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร