สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.42
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วิชชากร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 7/38-40 ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์ 0-2972-8899 , 0-2972-8882
โทรสาร 02-986-0192
E-Mail wskthai@gmail.com , wskthai@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 16
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร