สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.42
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิชชากร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :7/38-40 ถ.พหลโยธิน
:แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :0-2972-8899 , 0-2972-8882
โทรสาร :02-986-0192
E-Mail :wskthai@gmail.com , wskthai@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :16
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร