สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.413
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2560
วันที่หมดอายุ :16/08/2561
ที่อยู่ :2/85 ซ.บางขุนเทียน 16 ถ.บางขุนเทียน
:แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10150
โทรศัพท์ :02-4510921
โทรสาร :02-4510921
E-Mail :contract@psinspector
Website : www.psinspector.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร