สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.411
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฟิวเจอร์ บิลดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2554
วันที่หมดอายุ :16/08/2555
ที่อยู่ :76 ซ.ลาดพร้าว 96 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2931-8872-3
โทรสาร :0-2931-8874
E-Mail :apai_future@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/07/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร