สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.410
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ 17/08/2561
วันที่หมดอายุ 16/08/2562
ที่อยู่ 128/68 ห้อง 6 โอ ชั้น 6 อาคารพญาไทพลาซ่า
ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 0-2612-9551
โทรสาร 0-2612-9550
E-Mail info@projectalliance.co.th
Website www.projectalliance.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 35
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 08/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร