สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.410
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2561
วันที่หมดอายุ :16/08/2562
ที่อยู่ :128/68 ห้อง 6 โอ ชั้น 6 อาคารพญาไทพลาซ่า
:ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2612-9551
โทรสาร :0-2612-9550
E-Mail :info@projectalliance.co.th
Website : www.projectalliance.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :35
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร