สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.409
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิวดิ้ง คอร์นเนอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2550
วันที่หมดอายุ :16/08/2551
ที่อยู่ :979/10 ซ.สาธุประดิษฐ์ 20 ถ.สาธุประดิษฐ์
:หมู่ 10 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :089-891-5695
โทรสาร :0-2806-9579
E-Mail :spkservices002@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/07/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร