สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.408
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ภูมิภัณฑ์ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2556
วันที่หมดอายุ :16/08/2557
ที่อยู่ :98 ถ.มิตรภาพ หมู่ 24
:ต.ศิลา อ.เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :40000
โทรศัพท์ :0-4336-4420-2
โทรสาร :0-4336-4423
E-Mail :pinyo5515@hotmail.com
Website : poompan.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/08/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร