สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.407
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีเคแอล อินสเพคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/11/2558
วันที่หมดอายุ :08/11/2559
ที่อยู่ :10 ม.2
: ต.สันทราย อ.แม่จัน
จังหวัด :เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :57110
โทรศัพท์ :053-153-513
โทรสาร :053-153-513
E-Mail : np4_99@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/10/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร