สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.406
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แอท เฟิร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2555
วันที่หมดอายุ :16/08/2556
ที่อยู่ :767/1 ซ.พหลโยธิน 1 ถ.พหลโยธิน
:แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :08-6599-5177
โทรสาร :0-2907-2047
E-Mail :atfirm_engineering@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/08/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร