สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.405
ชื่อนิติบุคคล บริษัท นาขวัญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ 17/08/2561
วันที่หมดอายุ 16/08/2562
ที่อยู่ 44/561 ถ.พหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์ 025216112-4 /06-3031998
โทรสาร 025216114
E-Mail narkwanengineering@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 11/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร