สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.41
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :1550 ธนภูมิ ทาวเวอร์ ชั้น 6,15,16 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
:แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2207-0568
โทรสาร :0-2207-0574
E-Mail :thai@meinhardt.net
Website : www.meinhardt.net
จำนวนวิศวกรในบริษัท :185
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร