สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.41
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 1550 ธนภูมิ ทาวเวอร์ ชั้น 6,15,16 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 0-2207-0568
โทรสาร 0-2207-0574
E-Mail thai@meinhardt.net
Website www.meinhardt.net
จำนวนวิศวกรในบริษัท 185
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 12/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร