สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.404
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ. อาร์. จี. อินสเปคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2551
วันที่หมดอายุ :16/08/2552
ที่อยู่ :19/1 ถ.มุสลิมอุทิศ
:ต.สะเดา อ.สะเดา
จังหวัด :สงขลา
รหัสไปรษณีย์ :90320
โทรศัพท์ :074-411-487 , 089-657-3026
โทรสาร :074-411-487
E-Mail :arg@argiae.co.th
Website : www.argiae.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/08/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร