สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.403
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิวดิ้งพลัสอัพ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2561
วันที่หมดอายุ :16/08/2562
ที่อยู่ :247/13 ถ.สุขสวัสดิ์ หมู่ 2
:ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10290
โทรศัพท์ :0-2425-8708 , 08-1939-7251
โทรสาร :0-2425-8708
E-Mail :buildingplusup@yahoo.com
Website : www.buildingplusup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร