สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.402
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2560
วันที่หมดอายุ :16/08/2561
ที่อยู่ :37/353 หมู่ 7 ถนนเลียบคลองสอง
:ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12120
โทรศัพท์ :0-21597653-4,086-326-0939
โทรสาร :0-21597655,081-304-4909
E-Mail :prt22@hotmail.com,service@pscons.com,psccmd2@gmail
Website : www.pscons.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/07/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร