สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.401
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ตรวจสอบอาคาร (2007) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/08/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/08/2560
วันที่หมดอายุ :16/06/2561
ที่อยู่ :58/110 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว
:ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10540
โทรศัพท์ :0-2738-3930
โทรสาร :0-2738-3934
E-Mail :ronapup@gmail.com
Website : www.drauditor.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/05/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร