สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.400
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ 09/07/2561
วันที่หมดอายุ 08/07/2562
ที่อยู่ 244/3 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2938-6338
โทรสาร 0-2938-8313
E-Mail aedc@aedc.co.th
Website www.aedc.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 14
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร