สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.400
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/07/2550
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2561
วันที่หมดอายุ :08/07/2562
ที่อยู่ :244/3 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2938-6338
โทรสาร :0-2938-8313
E-Mail :aedc@aedc.co.th
Website : www.aedc.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :14
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร